تصاویر کارخانه اشتهارد فراسازان جامع مریک

برای مشاهده کامل تصاویر بر روی آن ها کلیک کنید

ویدیو ها

مراحل آماده سازی ، گالوانیزه و عملیات پس از گالوانیزه به صورت خلاصه

مراحل آماده سازی ، گالوانیزه و عملیات پس از گالوانیزه به صورت خلاصه

تجهیزات و امکانات شرکت فراسازان جامع مریک