مواد شیمیایی

فراسازان جامع مریک

بخش تجاری شیمیایی

این مجموعه در راستای تکمیل خدمات خود اقدام به تولید مواد افزودنی کارآمد به حوضچه های اسید و فلاکس جهت کاهش مصرف مواد اولیه و افزایش راندمان کار و همچنین واردات و تامین مواد اولیه اساسی مورد نیاز کارخانجات تولیدی کشور نموده است که برخی از این مواد را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید